Người kéo xe (trưng card - điện thoại)

110,000

Sản phẩm người kéo xe được làm bằng sắt mỹ thuật có chức năng trưng card / điện thoại. Ý tưởng của sản phẩm được lấy từ hình ảnh của người phu kéo xe trong xã hội cũ, một hình ảnh lao động chân chính và rất truyền thống Việt Nam. 

Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam - công ty Mỹ Nghệ Sắt Trung Ngọc.

0903014942 Hotline