QATKM027 - Kệ treo quần áo ê ke treo tường

Liên hệ để biết giá

Kệ quần áo là một bộ sản phẩm gồm: 2 ê kê, 1 thanh ngang dài khoảng 100cm, mặt kệ linh động bằng các chất lượng kính/gỗ/sắt/đá... 

Vì kệ lắp ráp nên kích thước tùy biến, đơn giản. Lưu ý cây treo kệ chỉ nên nhỏ hơn 100cm vì sức nặng của quần áo khi treo sẽ là oằn cây. 

Vui lòng liên hệ: 0903 014942 để báo cho cho từng mẫu ê ke.

0903014942 Hotline